A konferencia szabályzata


A szervező munkát a Max Weber Szakkollégium BL szervező-bizottsága végzi. Ennek feladata a zsűri tagjainak a felkérése.

A verseny egy preszelekciós fázisból és a tulajdonképpeni konferenciából áll.

A preszelekciós fázisban a szervező bizottság felkéri az előző évi ETDK szociológia és antropológia, állam- és jogtudomány, kommunikáció, marketing-menedzsment, néprajz, pedagógia-gyógypedagógia, politológia, szociális munkás, újságírás és történelem szekciók díjazott dolgozatai közül az első három dolgozat szerzőjét a konferencia preszelekciós fázisában való részvételre. Részvételi szándékuk esetén a felkértek az ETDK-án díjazott dolgozataikat küldik be elbírálásra, vagy annak javított, átdolgozott változatát.

A benevezett dolgozatokat a zsűri tagjai egyénileg előzetesen elbírálják. Az ezen elbírálás összesítéseként legjobbnak bizonyuló tíz dolgozat kerül be a Bajnokok Ligája Társadalomtudományi Konferencia második fázisába.

A konferencia második fázisában a tíz kiválasztott résztvevő bemutatja dolgozatát, amelyeket a zsűri tagjai a bemutatót illetve az azt követő vitát is figyelembe véve újraértékelnek.